Födda: 26/8 2006

Valpar efter King´s Express Charming Miss Cicci och Chagall´s Red Light.

Foto av: Anita deRooij 2006-10-26.

 

Born: 26/8 2006
Puppies after King´s Express Charming Miss Cicci and Chagall´s Red Light.
Photo by: Anita deRooij 2006-10-26. 

 

1.  Happy Go Lucky
2. Hasta La Vista Baby

3. Hidden Dragon

4. Heaven Can Wait

5. Honeysuckle Rose

 

Födda: 8/11 2006

Valpar efter Nantoun Fransesca
och Epic´s We B Sliden

 

Born: 8/11 2006
Puppies after Nantoun Fransesca
and Epic´s We B Sliden

Född: 9/12 2006

Valp efter Fairytails JD Swedish Edition och Qing Bao´s Wyatt Earp.

Flicka- apricot dilute

 

Born: 9/12 2006
Puppy after Fairytails JD Swedish Edition and Qing Bao´s Wyatt Earp.
Girl - apricot dilute